جهت دريافت موجودي و قيمت اجناس لطفا با شماره 66744320 021 تماس بگيريد (ساعت 10 تا 17)

ارسال سفارشات

ارسال سفارشات توسط روش هاي گوناگوني صورت ميگيريد كه عبارتند از : پست پيشتاز و سفارشي ، تيپاكس و ايران پيام ، ترمينال ، باربري و ‌پيك موتوري داخل شهر تهران .

 

پست پيشتاز :

زمان حمل بسته در اين روش 1 تا 4 روز است كه براي مراكز استان 1 تا 2 روز ، ‌شهرستان هاي بزرگ 2 تا 3 روز و شهرهاي كوچك و روستاها 3 تا 4 روز مي باشد . هزينه ارسال با اين روش به واسطه وزن بسته تعيين مي شود كه به صورت پايه در نظر گرفته مي شود . هزينه نهايي در اين روش شامل هزينه پست پايه + هزينه لفاف (كارتن يا پاكت ، روزنامه ، چسب پايه آب  و منگنه و در برخي موارد تسمه) + هزينه خدمات (بسته بندي ، ارسال بسته به دفتر پست و ثبت رسيد) مي باشد كه تنها هزينه پايه بر روي بسته ارسالي درج مي شود و هزينه بسته بندي در آن لحاظ نمي شود (در شركت پست هزينه ارسال و بسته بندي جداگانه دريافت مي شود كه تنها هزينه ارسال بر روي بسته قيد مي شود) . هزينه لفاف و خدمات بسته به نوع بسته بندي متفاوت است ( بسته بندي هاي ارسالي فروشگاه شامل پاكت در 5 سايز مختلف و كارتن در 6 سايز مختلف است) . هزينه اي كه در هنگام خريد نيز از خريدار دريافت مي شود شامل مجموع اين هزينه هاست .

 

پست سفارشي :

زمان حمل بسته در اين روش 5 تا 10 روز است كه براي مراكز استان و شهرستان هاي بزرگ 5 تا 8 روز و براي شهرهاي كوچك و روستاها 7 تا 10 روز مي باشد . هزينه ارسال با اين روش نيز همانند پيشتاز به واسطه وزن بسته تعيين مي شود و هزينه هاي لفاف و خدمات آن نيز با پيشتاز يكسان است و تنها تفاوت آن در پايين بودن هزينه ارسال پايه است . البته لازم به ذكر است كه پست سفارشي براي حمل اجناس حساس به هيچ وجه توصيه نمي شود ، زيرا شيوه حمل بسته هاي سفارشي توسط پست بسيار نامناسب است كه در بسياري موارد مشاهده شده است كه حتي با وجود بسته بندي بسيار محكم ، به اجناس آسيب رسيده است .

 

تيپاكس و ايران پيام :

تيپاكس و ايران پيام دو شركت حمل و نقل خصوصي هستند كه تنها در برخي شهرهاي ايران خدمات رساني مي كنند (شهرها و شهرستانهاي بزرگ) .

زمان حمل بسته در اين روش 1 تا 2 روز است (شهرهاي راه نزديك 1 روزه و شهرهاي راه دور 2 روزه) و هزينه حمل بسته ها نيز با توجه به وزن بسته ها تعيين مي شود . در اين روش بسته ها به صورت پسكرايه ارسال مي شوند و به اين معني كه تنها هزينه خدمات در زمان سفارش دريافت مي شود و هزينه حمل بسته در زمان تحويل بسته به مشتري از وي دريافت مي شود . كمترين وزن در نظر گرفته شده در اين روش ، 6 كيلوگرم است كه بسته هايي كه سبك تر باشند نيز همان 6 كيلوگرم در نظر گرفته مي شوند و هزينه ارسال نيز بر اساس آن تعيين مي شود ( بر روي رسيد بسته كلمه حداقل قيد مي شود كه بيانگر اين است كه وزن بسته كمتر از 6 كيلو مي باشد و كمترين هزينه ارسال لحاظ شده است) . هزينه خدمات براي بسته هاي ايران پيام و تيپاكس 2000 تومان است و هزينه حمل نيز در كمترين وزن حدود 10000 تومان است . اين روش تنها براي وزن هاي بالا و يا موارد عجله اي توصيه مي شود . همچنين شيوه حمل بسته با اين روش بسيار مناسب تر از پست است .

 

باربري و ترمينال :

در اين دو روش نيز همانند تيپاكس بسته ها به صورت پسكرايه ارسال مي شوند ،‌ تنها تفاوت اين دو روش اين است كه بسته ها ميبايست توسط پيك به محل باربري و يا ترمينال هاي اتوبوس راني ارسال شوند كه هزينه پيك حدود 7500 تومان است و هزينه حمل بسته نيز در زمان تحويل بسته از مشتري دريافت مي شود .

 

پيك موتوري :

در اين روش كه تنها مخصوص داخل شهر تهران است ،‌ تنها هزينه اجناس گرفته مي شود و هزينه حمل با پيك در زمان تحويل بسته از مشتري دريافت مي شود . در اين روش امكان اين نيز وجود دارد كه هزينه اجناس نيز در زمان تحويل بسته به پيك داده شود . هزينه ارسال با اين روش بين 3000 تومان تا 18000 تومان است كه بسته به منطقه و مسافت طي شده توسط پيك دارد . شركت مجري اين روش نيز پيك بادپا مي باشد كه متعلق به شهرداري تهران است .

 

نكته مهم :

بسته هاي ارسالي با پست (پيشتاز و سفارشي) و تيپاكس و ايران پيام  در زمان ارسال بيمه مي شوند ، اما اين بيمه تنها شامل نرسيدن بسته به مقصد به واسطه گم شدن ،‌آتش سوزي و ... است كه تمام هزينه بسته نيز توسط شركت هاي مذكور پرداخت نمي شود . از همين رو در صورتي تمايل مي توانيد هزينه بيمه تكميلي بسته را نيز پرداخت كنيد (تلفني با فروشگاه هماهنگ شود) تا بسته شما در مقابل شكستگي نيز بيمه شود . در غير اين صورت در صورت كوتاهي و حمل نامناسب شركت هاي فوق ، ‌هيچگونه خسارتي پرداخت نخواهد شد .

 

نكته مهم 2‌ :

زمان رسيدن بسته ها به مقصد شامل مجموع زمان هاي آماده سازي سفارش و حمل سفارش است كه در اين صفحه تنها زمان حمل بسته ها ذكر شد و براي اطلاع از زمان لازمه براي آماده سازي سفارشات مي توانيد به صفحه مربوطه مراجعه كنيد .

ادامه
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 17

021-66744320

خ جمهوری

پاساژ فرقانی

طبقه دوم - پ 11