انواع سنسور


سنسورهای رنگ

سنسورهای جریان

سنسورهای گاز

سنسورهای نوری

سنسورهای مادون قرمز

سنسور های خمیدگی

سنسور های دما و رطوبت

سنسورهای التراسونیک

سنسورهای تشخیص فلز

انواع میکروفون و پیزو الکتریک

سنسورهای جهت سنج

سنسورهای PIR

سنسورهای اپتوکانتر

سنسورهای مغناطیس

سنسور های ژایرو

سنسورهای فشار

انواع رید سوئیچ

سنسور های باران

سنسور های اندازه گیری وزن

سنسور های کاربردی

گیرنده های لیزر

سنسور های اثر هال

برخي از محصولات
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 17

021-66744320

خ جمهوری

پاساژ فرقانی

طبقه دوم - پ 11

لینک باکس