جهت دريافت موجودي و قيمت اجناس لطفا با شماره 66744320 021 تماس بگيريد (ساعت 10 تا 17)

سنسور های دما و رطوبت

صفحه:  1  نمایش 1 تا 29 (از 29 محصول)

المان خنک کننده TEC12706
المان خنک کننده TEC12706
N-3-0013
المان خنک کننده TEC12708
المان خنک کننده TEC12708
LI-0127
المان خنک کننده TEC12715
المان خنک کننده TEC12715
j-9-08
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 59x26x12mm
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 59x26x12mm
S-Z-891
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 60x30x18mm
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 60x30x18mm
S-Z-893
سنسور LM45 BIM3
سنسور LM45  BIM3
0024
سنسور تعیین سطح مایع -p52
سنسور تعیین سطح مایع -p52
k-n-71117
سنسور خازنی رطوبت خاک
سنسور خازنی رطوبت خاک
k-n-71093
سنسور دما LM35DZ
سنسور دما  LM35DZ
0019
سنسور دما DS18B20
سنسور دما DS18B20
0021
سنسور دما LM335Z
سنسور دما LM335Z
0020
سنسور دما LM45 CIM3
سنسور دما LM45 CIM3
0023
سنسور دما LM75
سنسور دما LM75
0018
سنسور دما دیجیتال DS1620
سنسور دما دیجیتال DS1620
LI-0032
سنسور دما SMT160-30-T
سنسور دما SMT160-30-T
0023
سنسور دما و رطوبت AM2301
سنسور دما و رطوبت AM2301
0012
سنسور دما و رطوبت |AM2302
سنسور دما و رطوبت |AM2302
0011
سنسور دمای AD590JH
سنسور دمای AD590JH
LI-0031
سنسور دمای LM35DT
سنسور دمای LM35DT
J-7410
سنسور دمای PT100
سنسور دمای PT100
LI-0040
سنسور دمای PT1000
سنسور دمای PT1000
LI-0041
سنسور دمای PT500
سنسور دمای PT500
LI-0042
سنسور دمای SMT172 -R15A
سنسور دمای SMT172 -R15A
j-9-61
سنسور رطوبت خازنی HS1101
سنسور رطوبت خازنی HS1101
GH-2020
سنسور رطوبت مقاومتی
سنسور رطوبت مقاومتی
LI-0075
سنسور رطوبت مقاومتی - HR202
سنسور رطوبت مقاومتی - HR202
k-n-71111
سنسور رطوبت و دما DHT11
سنسور رطوبت و دما DHT11
N-4-0042
سنسور ضد آب با کابل DS18B20
سنسور ضد آب با کابل DS18B20
k-n-71044
ماژول مبدل کلید کولر آبی +ریموت
ماژول مبدل کلید کولر آبی +ریموت
S-Z-886

صفحه:  1  نمایش 1 تا 29 (از 29 محصول)
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 17

021-66744320

خ جمهوری

پاساژ فرقانی

طبقه دوم - پ 11