سنسور های دما و رطوبت

صفحه:  1  نمایش 1 تا 29 (از 29 محصول)

المان خنک کننده TEC12706
المان خنک کننده TEC12706
N-3-0013 105,000ريال
المان خنک کننده TEC12708
المان خنک کننده TEC12708
LI-0127 215,000ريال
المان خنک کننده TEC12715
المان خنک کننده TEC12715
j-9-08 260,000ريال
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 59x26x12mm
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 59x26x12mm
S-Z-891 45,000ريال
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 60x30x18mm
جعبه خارجی سنسور دما و رطوبت 60x30x18mm
S-Z-893 49,000ريال
سنسور LM45 BIM3
سنسور LM45  BIM3
0024 9,500ريال
سنسور تعیین سطح مایع -p52
سنسور تعیین سطح مایع -p52
k-n-71117 0ريال
سنسور خازنی رطوبت خاک
سنسور خازنی رطوبت خاک
k-n-71093 26,000ريال
سنسور دما LM35DZ
سنسور دما  LM35DZ
0019 37,000ريال
سنسور دما DS18B20
سنسور دما DS18B20
0021 35,000ريال
سنسور دما LM335Z
سنسور دما LM335Z
0020 16,500ريال
سنسور دما LM45 CIM3
سنسور دما LM45 CIM3
0023 9,500ريال
سنسور دما LM75
سنسور دما LM75
0018 25,000ريال
سنسور دما دیجیتال DS1620
سنسور دما دیجیتال DS1620
LI-0032 135,000ريال
سنسور دما SMT160-30-T
سنسور دما SMT160-30-T
0023 0ريال
سنسور دما و رطوبت AM2301
سنسور دما و رطوبت AM2301
0012 180,000ريال
سنسور دما و رطوبت |AM2302
سنسور دما و رطوبت |AM2302
0011 200,000ريال
سنسور دمای AD590JH
سنسور دمای AD590JH
LI-0031 0ريال
سنسور دمای LM35DT
سنسور دمای LM35DT
J-7410 97,000ريال
سنسور دمای PT100
سنسور دمای PT100
LI-0040 89,000ريال
سنسور دمای PT1000
سنسور دمای PT1000
LI-0041 110,000ريال
سنسور دمای PT500
سنسور دمای PT500
LI-0042 0ريال
سنسور دمای SMT172 -R15A
سنسور دمای SMT172 -R15A
j-9-61 259,000ريال
سنسور رطوبت خازنی HS1101
سنسور رطوبت خازنی HS1101
GH-2020 85,000ريال
سنسور رطوبت مقاومتی
سنسور رطوبت مقاومتی
LI-0075 42,000ريال
سنسور رطوبت مقاومتی - HR202
سنسور رطوبت مقاومتی - HR202
k-n-71111 23,000ريال
سنسور رطوبت و دما DHT11
سنسور رطوبت و دما DHT11
N-4-0042 48,000ريال
سنسور ضد آب با کابل DS18B20
سنسور ضد آب با کابل DS18B20
k-n-71044 78,000ريال
ماژول مبدل کلید کولر آبی +ریموت
ماژول مبدل کلید کولر آبی +ریموت
S-Z-886 900,000ريال

صفحه:  1  نمایش 1 تا 29 (از 29 محصول)
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 17

021-66744320

خ جمهوری

پاساژ فرقانی

طبقه دوم - پ 11

لینک باکس