انواع فيوز و جا فيوزي

صفحه:  1  نمایش 1 تا 13 (از 13 محصول)

جا فیوزی بین راهی بزرگ
جا فیوزی بین راهی بزرگ
LI-J-0618 6,000ريال
جا فیوزی بین راهی کوچک
جا فیوزی بین راهی کوچک
LI-J-0619 5,000ريال
جا فیوزی پیچی بزرگ
جا فیوزی پیچی بزرگ
LI-J-0620 9,000ريال
فیوز شیشه ای 0.5 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
فیوز شیشه ای 0.5 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
LI-J-0501 3,000ريال
فیوز شیشه ای 1 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
فیوز شیشه ای 1 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
LI-J-0504 3,000ريال
فیوز شیشه ای 10 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
فیوز شیشه ای 10 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
LI-J-0610 3,000ريال
فیوز شیشه ای 2 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
فیوز شیشه ای 2 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
LI-J-0505 3,000ريال
فیوز شیشه ای 5 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
فیوز شیشه ای 5 آمپر - سایز کوچک | بسته 5 تایی
LI-J-0507 3,000ريال
فیوز گرد (پیکو فیوز) 1 آمپر
فیوز گرد (پیکو فیوز) 1 آمپر
LI-J-0623 3,700ريال
فیوز گرد (پیکو فیوز) 2 آمپر
فیوز گرد (پیکو فیوز) 2 آمپر
LI-J-0625 3,700ريال
فیوز گرد (پیکو فیوز) 4 آمپر
فیوز گرد (پیکو فیوز) 4 آمپر
LI-J-0630 4,000ريال
فیوز گرد (پیکو فیوز) 5 آمپر
فیوز گرد (پیکو فیوز) 5 آمپر
LI-J-0631 4,000ريال
فیوز گرد (پیکو فیوز) 500 میلی آمپر
فیوز گرد (پیکو فیوز) 500 میلی آمپر
LI-J-0635 5,000ريال

صفحه:  1  نمایش 1 تا 13 (از 13 محصول)
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 16

021-55489338

لینک باکس