انواع پروگرمر

صفحه:  1  نمایش 1 تا 18 (از 18 محصول)

پروگرامر ch341A USB
پروگرامر  ch341A USB
k-n-71059 200,000ريال
پروگرامر PIC KIT 3
پروگرامر  PIC KIT 3
k-n-71145 1,250,000ريال
پروگرامر AVR (XMEGA) MK II - مدل NXP141
پروگرامر AVR (XMEGA) MK II - مدل NXP141
LN-7112146 740,000ريال
پروگرامر AVR -مدل Jtage ICE
پروگرامر AVR -مدل Jtage ICE
k-n-71056 370,000ريال
پروگرامر ST-LINK V2 ST
پروگرامر ST-LINK V2 ST
k-n-71144 0ريال
پروگرامر USB میکرو کنترلر های MCS-51 - 8051 و حافظه های سریال EEPROM - مدل NMP100
پروگرامر USB میکرو کنترلر های MCS-51 - 8051 و حافظه های سریال EEPROM - مدل NMP100
LN-7112147 640,000ريال
پروگرامر USB میکروکنترلرهای PICKIT2) PIC) مدل NUP113
پروگرامر USB میکروکنترلرهای PICKIT2) PIC) مدل NUP113
LN-7112148 620,000ريال
پروگرامر USB میکروکنترلرهای STK500) AVR) مدل NUS112
پروگرامر USB میکروکنترلرهای STK500) AVR) مدل NUS112
LN-7112149 490,000ريال
پروگرامر مولتی AVR+ کابل ISP
پروگرامر مولتی AVR+ کابل ISP
T-LI-19218 0ريال
پروگرامر و شبیه ساز میکرو کنترلر های (ARM (J-Link ARM Emulator مدل NAE126
پروگرامر و شبیه ساز میکرو کنترلر های (ARM (J-Link ARM Emulator مدل NAE126
LN-7112150 850,000ريال
پروگرامر و کپی کننده حافظه های EEPROM - مدل NEC107
پروگرامر و کپی کننده حافظه های EEPROM - مدل NEC107
LN-7112151 560,000ريال
پروگرامر پارالل FPGA-CPLD های ALTERA - مدل NFP103
پروگرامر پارالل FPGA-CPLD های ALTERA - مدل NFP103
LN-7112152 300,000ريال
پروگرامر پارالل FPGA-CPLD های XILINX - مدل NFP102
پروگرامر پارالل FPGA-CPLD های XILINX - مدل NFP102
LN-7112153 280,000ريال
پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای AVR مدل NAP101
پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای AVR مدل NAP101
LN-7112155 0ريال
پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای سری ARM مدل NAR116
پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای سری ARM مدل NAR116
LN-7112157 215,000ريال
پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای PIC مدل NPP106
پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای PIC مدل NPP106
LN-7112156 430,000ريال
پروگرامرST-LINK V2 KIT
پروگرامرST-LINK V2 KIT
k-n-71157 144,000ريال
کانکتور ZIF برای پروگرامر PIC KIT 3
کانکتور ZIF برای پروگرامر PIC KIT 3
k-n-71146 147,000ريال

صفحه:  1  نمایش 1 تا 18 (از 18 محصول)
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 17

021-66744320

خ جمهوری

پاساژ فرقانی

طبقه دوم - پ 11

لینک باکس