انواع میکروکنترلر

صفحه:  1  نمایش 1 تا 20 (از 20 محصول)

میکروکنترلر AT90CAN128-16AU
میکروکنترلر AT90CAN128-16AU
j-0000 225,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA128A SMD
میکروکنترلر ATMEGA128A SMD
LI-0524 95,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA16A
میکروکنترلر ATMEGA16A
LI-0510 58,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA16A / SMD
میکروکنترلر ATMEGA16A / SMD
LI-0506 48,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA16L
میکروکنترلر ATMEGA16L
LI-N--8961 0ريال
میکروکنترلر ATMEGA2560
میکروکنترلر ATMEGA2560
LI-0530 228,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA32A
میکروکنترلر ATMEGA32A
LI-0520 70,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA32A - SMD
میکروکنترلر ATMEGA32A - SMD
LI-0521 59,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA64A
میکروکنترلر ATMEGA64A
LI-0522 68,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA8A
میکروکنترلر ATMEGA8A
LI-0500 47,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA8A / SMD
میکروکنترلر ATMEGA8A / SMD
LI-0501 33,000ريال
میکروکنترلر ATMEGA8L - DIP
میکروکنترلر ATMEGA8L - DIP
LI-N--8959 0ريال
میکروکنترلر ATMEGA8L / SMD
میکروکنترلر ATMEGA8L / SMD
LI-N--8960 38,000ريال
میکروکنترلر ATXMEGA128 A1
میکروکنترلر ATXMEGA128 A1
LI-0528 180,000ريال
میکروکنترلر PIC12F675
میکروکنترلر PIC12F675
LI-0532 22,500ريال
میکروکنترلر PIC16F628A
میکروکنترلر PIC16F628A
LI-0536 40,000ريال
میکروکنترلر PIC16F84A
میکروکنترلر PIC16F84A
LI-0540 60,000ريال
میکروکنترلر PIC16F876A
میکروکنترلر PIC16F876A
LI-0550 84,300ريال
میکروکنترلر PIC16F877A
میکروکنترلر PIC16F877A
LI-0570 88,000ريال
میکروکنترلر PIC18F452
LI-N--8962 120,000ريال

صفحه:  1  نمایش 1 تا 20 (از 20 محصول)
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 16

021-55489338

لینک باکس