انواع كريستال

صفحه:  1  نمایش 1 تا 11 (از 11 محصول)

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه
کریستال 10 مگا هرتز کوتاه
LI-N--8997 2,500ريال
کریستال 12 مگا هرتز کوتاه
کریستال 12 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9000 2,200ريال
کریستال 16 مگا هرتز کوتاه
کریستال 16 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9001 2,500ريال
کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه
کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9002 2,800ريال
کریستال 20 مگا هرتز کوتاه
کریستال 20 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9003 2,800ريال
کریستال 25 مگا هرتز کوتاه
کریستال 25 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9004 4,000ريال
کریستال 3.6864 مگا هرتز کوتاه
کریستال 3.6864 مگا هرتز کوتاه
LI-N--8991 1,500ريال
کریستال 4 مگا هرتز کوتاه
کریستال 4 مگا هرتز کوتاه
LI-N--8996 2,000ريال
کریستال 40 مگا هرتز کوتاه
کریستال 40 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9006 2,800ريال
کریستال 8 مگا هرتز کوتاه
کریستال 8 مگا هرتز کوتاه
LI-N--9005 2,800ريال
کریستال ساعت - 32.768 کیلو هرتز
کریستال ساعت - 32.768 کیلو هرتز
LI-N--8990 1,900ريال

صفحه:  1  نمایش 1 تا 11 (از 11 محصول)
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 16

021-55489338

لینک باکس