شماره حساب های فروشگاه

نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت شبا
بانک ملتندا نظری46902106436104337826937052IR340120010000004690210643
بانك مليندا نظري02-18925978-00-76037991861876831
بانك صادراتندا نظري6037691732268610
پارسیانندا نظری6221061066654254
ادامه
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 16

021-55489338

لینک باکس