شماره حساب های فروشگاه

نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت شبا
بانک ملتندا نظری46902106436104337826937052IR340120010000004690210643
پارسیانندا نظری6221061066654254
ادامه
پشتیبانی

ساعت كار فروشگاه :

شنبه تا چهارشنبه

 10 الی 17

021-66744320

خ جمهوری

پاساژ فرقانی

طبقه دوم - پ 11

لینک باکس