روش هاي ارسال سفارشات


ارسال سفارشات توسط روش های گوناگونی صورت میگیرید که عبارتند از : پست پیشتاز و سفارشی ، تیپاکس ، ترمینال ، باربری و پیک موتوری داخل شهر تهران .

پست پيشتاز:

در این روش زمان حمل بسته 1 تا 2 روز است (برای شهرهای کوچک و روستاها ممکن است 3 تا 4 روز باشد) . هزینه ارسال با این روش به واسطه وزن بسته تعیین می شود که به صورت پایه در نظر گرفته می شود . هزینه نهایی در این روش شامل هزینه پست پایه + هزینه لفاف (کارتن یا پاکت ، روزنامه ، چسب پایه آب  و منگنه و در برخی موارد تسمه) + هزینه خدمات (بسته بندی ، ارسال بسته به دفتر پست ، برگشت و ثبت رسید) می باشد که تنها هزينه پايه بر روي  بسته ارسالي درج ميشود و باقی هزینه ها در آن لحاظ نمی شود (در شرکت پست هزینه ارسال و بسته بندی جداگانه دریافت می شود که تنها هزینه ارسال بر روی بسته قید می شود) . هزینه لفاف و خدمات بسته به نوع بسته بندی متفاوت است ( بسته بندی های ارسالی فروشگاه شامل پاکت در 5 سایز مختلف و کارتن در 6 سایز مختلف است) .هزینه ای که در هنگام خرید نیز از خریدار دریافت می شود شامل مجموع این هزینه هاست

پست سفارشی :

 در این روش زمان حمل بسته 3 تا 6 روز است . هزینه ارسال با این روش نیز همانند پیشتاز به واسطه وزن بسته تعیین می شود و هزینه های لفاف و خدمات آن نیز با پیشتاز یکسان است و تنها تفاوت آن در پایین بودن هزینه ارسال پایه است . البته لازم به ذکر است که پست سفارشی برای حمل اجناس حساس توصیه نمی شود ، زیرا شیوه حمل بسته های سفارشی توسط پست نامناسب است که در بسیاری موارد مشاهده شده است که حتی با وجود بسته بندی بسیار محکم ، به اجناس آسیب رسیده است .

تیپاکس  :

تیپاکس  شرکت حمل و نقل خصوصی است که تنها در برخی شهرهای ایران خدمات رسانی می کنند (شهرها و شهرستانهای بزرگ)  .  هزینه حمل بسته ها نیز با توجه به وزن بسته ها تعیین می شود . کمترین وزن در نظر گرفته شده در این روش ، 6 کیلوگرم است که بسته هایی که سبک تر باشند نیز همان 6 کیلوگرم در نظر گرفته می شوند و هزینه ارسال نیز بر اساس آن تعیین می شود ( بر روی رسید بسته کلمه حداقل قید می شود که بیانگر این است که وزن بسته کمتر از 6 کیلو می باشد و کمترین هزینه ارسال لحاظ شده است) . این روش برای سفارشات بین 2 تا 20 کیلو گرم توصیه می شود . همچنین شیوه حمل بسته با این روش بسیار مناسب تر از پست می باشد .

باربری و ترمینال :

در این دو روش نیز همانند تیپاکس بسته ها به صورت پسکرایه ارسال می شوند ، تنها تفاوت این دو روش این است که بسته ها میبایست توسط پیک به محل باربری (میدان شوش تهران) و یا ترمینال های اتوبوس رانی ارسال شوند که هزینه پیک حدود 16000 تومان است و هزینه حمل بسته نیز در زمان تحویل بسته از مشتری دریافت می شود (متوسط بین 15000 تا 35000 تومان) . لازم به ذکر است که بسته های کوچک امکان ارسال با باربری را ندارند و در صورت عدم پذیرش باربری با روش های جایگزین دیگر ارسال خواهند شد . در هر دو روش فوق در صورتی که باربری یا تعاونی خاصی مد نظر دارید که میخواهید بسته به آن تحویل شود ، می توانید نام باربری یا تعاونی فوق را داخل بخش توضیحات سفارش وارد کرده تا پیک نیز به دفتر مورد نظر تحویل دهد . در غیر این صورت انتخاب تعاونی و یا باربری به پیک موتوری حامل بسته واگذار می شود .

نکته : کلیه بسته های ارسالی با ترمینال و باربری به صورت پسکرایه ارسال می شوند و هزینه پرداختی در زمان ثبت سفارش تنها هزینه پیک موتوری تا ترمینال می باشد و هزینه حمل بسته پسکرایه می شود

پیک موتوری (الو پیک - پیک عادی) :

در این روش که تنها مخصوص شهر تهران است ، تنها هزینه اجناس گرفته می شود و هزینه حمل با پیک در زمان تحویل بسته از مشتری دریافت می شود .

هزینه ارسال با این روش معمولا بین 8000 تومان تا 30000 تومان است که بسته به منطقه و مسافت طی شده توسط پیک دارد .