سنسورهای جهت سنج

سنسور جهت سنج GP1S036 - Tilt Sensor

سنسور جهت سنج GP1S036 - Tilt Sensor

با کمک این سنسور می توان از جهت خم شدن یک جسم اطلاع پیدا کرد ...

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)