انواع رید سوئیچ

رید سوئیچ 10 میلی متری - روسی

رید سوئیچ 10 میلی متری - روسی

سنسور مغناطیس حساس به آهن ربا و میدان مغناطیسی 10 میلی متر شامل یک جفت کنتاکت فرو مغناطیسی و انع..

رید سوئیچ 16.5 میلی متری

رید سوئیچ 16.5 میلی متری

سنسور مغناطیس حساس به آهن ربا و میدان مغناطیسی 16 میلی متر شامل یک جفت کنتاکت فرو مغناطیسی و انع..

رید سوئیچ 20 میلی متری - ژاپنی

رید سوئیچ 20 میلی متری - ژاپنی

سنسور مغناطیس حساس به آهن ربا و میدان مغناطیسی 20 میلی متر شامل یک جفت کنتاکت فرو مغناطیسی و انع..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)