انواع كيت هاي آموزشي مونتاژ نشده

مجموعه آموزشی ARDUINO MEGA2560 STARTER KIT

مجموعه آموزشی ARDUINO MEGA2560 STARTER KIT

بورد اصلی آردینو MEGA2560برد بوردماژول rfid RC522ماژول جو استیکماژول میکروفونماژول دما رطوبتماژول سا..

0ریال

مجموعه آموزشی ARDUINO UNO STARTER KIT

مجموعه آموزشی ARDUINO UNO STARTER KIT

این مجموعه شامل موارد زیر است :بورد اصلی آردینو UNO-DIPبرد بورد ماژول rfid RC522 ماژول جو استیک م..

0ریال

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)