• ماژول LM2596+LM2577


Features:

 • Input voltage: 3.5-28V

 • Output voltage: 1.25-26V(Adjustable)

 • LED Indicator : YES

 • Input current: Rated current is 1A

 • Output current: Rated current is 1A

 • In+: Input positive

 • In-: Input negative

 • Out+: Output positive

 • Out-: Output negative

 • Weight: 32g

 • Size: 53(L)x38(W)x21(H)


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

ماژول LM2596+LM2577